Tosca

Sirloin Medallions

Smoked Paprika, Yukon Potato Mashed, Asparagus